Terugkommoment voor rijbewijs B (auto)

Terugkommoment voor rijbewijs B (auto): Verhoog uw Verkeersveiligheid

Het belang van het terugkommoment voor het rijbewijs B

Het terugkommoment, een verplichte opleiding van 4 uur, is een essentieel onderdeel van het behalen en behouden van uw rijbewijs B (auto) in Vlaanderen. Deze educatieve bijeenkomst is bedoeld om de verkeersveiligheid te vergroten en bestuurders bewust te maken van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het besturen van een motorvoertuig. In dit artikel gaan we dieper in op het belang van het terugkommoment, wie eraan moet deelnemen, wanneer en hoe u zich kunt inschrijven, en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Wie moet deelnemen aan het terugkommoment?

Het terugkommoment is verplicht voor bestuurders die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld vanaf 1 oktober 2017. Als u vóór die datum uw voorlopig rijbewijs heeft aangevraagd en later heeft omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden (model 12), geldt de verplichting ook voor u.
  • Zowel uw voorlopig als definitief rijbewijs zijn afgeleverd in een Vlaamse gemeente.
  • U bent na het behalen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen blijven wonen.

Het is belangrijk op te merken dat u niet verplicht bent deel te nemen aan het terugkommoment als u niet langer in Vlaanderen gedomicilieerd bent op het moment dat u de opleiding moet volgen.

Wanneer moet u het terugkommoment volgen?

Het terugkommoment moet worden gevolgd tussen 6 en 9 maanden na de afgifte van uw definitief rijbewijs B. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze termijn in de gaten te houden. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen:

Datum op uw rijbewijs

U kunt de periode waarin u het terugkommoment moet volgen controleren op uw rijbewijs. Zoek de datum van afgifte, die u kunt vinden na code 10 ter hoogte van de categorie B (in de kolom van code 9). Als bijvoorbeeld uw definitieve rijbewijs B is afgegeven op 5 november 2022, moet u het terugkommoment volgen van 5 mei 2023 tot en met 4 augustus 2023.

Herinneringsbrief

Ongeveer 3 weken voordat de periode begint waarin u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze brief is een extra service en verplicht u om het terugkommoment bij te wonen, zelfs als u de brief niet hebt ontvangen (bijvoorbeeld door problemen met de post).

Mijn Burgerprofiel

U kunt de termijn voor het verplichte terugkommoment online raadplegen via Mijn Burgerprofiel, een platform waarop uw persoonlijke gegevens bij de overheid zijn geregistreerd. U zult de termijn ten laatste vijf en een halve maand nadat u uw definitief rijbewijs hebt aangevraagd in het gemeentehuis kunnen zien onder ‘Uw gegevens’ > ‘Mobiliteit’. Als u automatisch op de hoogte wilt worden gebracht per e-mail wanneer uw gegevens beschikbaar zijn, kunt u dit instellen via ‘uw gegevens’ en ‘contactvoorkeuren’ in Mijn Burgerprofiel.

Kostprijs van het terugkommoment

Het terugkommoment heeft een kostprijs van 120 euro, die jaarlijks wordt geïndexeerd. U dient dit bedrag rechtstreeks te betalen aan de erkende instelling waar u zich inschrijft voor de opleiding. De betalingsprocedure kan variëren afhankelijk van de gekozen instelling. Sommige instellingen bieden de mogelijkheid om het bedrag in schijven te betalen, maar het volledige bedrag moet altijd vóór de dag betaald zijn.

Verloop van het Terugkommoment voor Rijbewijs B

Het terugkommoment voor rijbewijs B is bedoeld om uw rijvaardigheid te verbeteren en uw kennis van verkeersveiligheid te vergroten. De opleiding duurt in totaal 4 uur en omvat zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Tijdens het theoretische deel worden onderwerpen besproken zoals nieuwe verkeersregels, risicosituaties, en milieubewust rijden. Het praktische deel omvat oefeningen op de weg, waarbij u de gelegenheid krijgt om uw rijvaardigheden te demonstreren.

De inhoud van het terugkommoment is gericht op het vergroten van uw verkeersinzicht en het verminderen van risicogedrag op de weg. Het doel is om bij te dragen aan een veiliger verkeersklimaat in Vlaanderen.

Hoe inschrijven voor het Terugkommoment

Om het terugkommoment bij een erkende instelling te volgen, dient u zich in te schrijven via de door u gekozen instelling. U kunt de contactgegevens van erkende instellingen per provincie vinden op hun websites. Zorg ervoor dat u zich tijdig inschrijft en het moment volgt binnen de aangegeven termijn om eventuele problemen te voorkomen.

ProMove beschikt over 4 unieke belevingscentra in zowel Vlaanderen als Wallonië met een oppervlakte van telkens 5.000 m² tot 25.000 m².

Je kan bij PromMove ook een slipcurcus volgen.

Herinneringsbrief en Online Raadplegen

Ongeveer 3 weken voor de start van de periode waar u het terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze brief dient als extra herinnering aan uw verplichting om het terugkommoment te volgen. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u tijdig inschrijft en de opleiding voltooit, zelfs als u de brief niet ontvangt.

U kunt ook de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen en de status van uw aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Hier kunt u uw persoonlijke gegevens bij de overheid bekijken en de termijn controleren. U kunt er ook voor kiezen om via e-mail op de hoogte te worden gebracht wanneer uw gegevens beschikbaar zijn.

Het volgen van het terugkommoment is essentieel om aan de wettelijke vereisten te voldoen en de veiligheid op de weg te bevorderen. Zorg ervoor dat u deze verplichte opleiding binnen de juiste termijn volgt en dat u de kosten tijdig betaalt om eventuele problemen te voorkomen.

Betaling van het Terugkommoment

De kostprijs van het terugkommoment bedraagt 120 euro, maar dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden. U dient dit bedrag rechtstreeks te betalen aan de erkende instelling waarbij u zich inschrijft voor de opleiding. De betalingsprocedure kan variëren, afhankelijk van de gekozen instelling. Sommige instellingen bieden de mogelijkheid om het bedrag in schijven te betalen, maar het volledige bedrag moet altijd vóór de dag van het terugkommoment betaald worden. Het is raadzaam om bij uw gekozen instelling te informeren over de beschikbare betalingsmogelijkheden.

Verloop van het Terugkommoment

Tijdens het terugkommoment wordt u voorbereid op verschillende verkeerssituaties en worden uw rijvaardigheden geëvalueerd. Het theoretische deel van de opleiding behandelt onderwerpen zoals verkeersveiligheid, recente verkeersregels en milieubewust rijden. Het praktische gedeelte omvat oefeningen op de weg, waarbij u de kans krijgt om uw rijvaardigheid te demonstreren en uw reacties in verschillende verkeerssituaties te oefenen.

De instructeurs van het terugkommoment zijn getraind om u te helpen uw rijvaardigheden te verbeteren en om u bewuster te maken van potentiële gevaren op de weg. Het is een waardevolle gelegenheid om uw kennis en vaardigheden bij te werken, zelfs als u al enige ervaring hebt als automobilist.

Verlenging en Uitstel

Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om het terugkommoment binnen de voorgeschreven termijn te volgen, is het mogelijk om uitstel aan te vragen. U kunt de status van uw aanvraag om uitstel online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Het is belangrijk om eventuele verlengingen of uitstel op tijd aan te vragen om te voorkomen dat u in strijd bent met de wettelijke vereisten.

Voordelen van het Terugkommoment

Nu u begrijpt wie verplicht is om deel te nemen aan het terugkommoment en hoe u zich kunt inschrijven, laten we eens dieper ingaan op de voordelen van deze verplichte opleiding.

1. Verhoogde Verkeersveiligheid

Een van de belangrijkste voordelen van het terugkommoment is het vergroten van de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen. Door bestuurders bewuster te maken van de laatste verkeersregels en risicosituaties, helpt deze opleiding ongevallen en incidenten te verminderen. Het draagt bij aan een veiliger verkeersklimaat voor alle weggebruikers.

2. Kennis bijwerken

Verkeersregels evolueren voortdurend, en het kan moeilijk zijn om altijd op de hoogte te blijven. Het terugkommoment biedt bestuurders de kans om hun kennis bij te werken en op de hoogte te blijven van de nieuwste regelgeving. Dit draagt bij aan een beter begrip van de wegcode en vermindert het risico op boetes en overtredingen.

3. Risicobewustzijn vergroten

Tijdens de opleiding worden bestuurders blootgesteld aan verschillende verkeerssituaties en leren ze hoe ze op een veilige manier moeten reageren. Dit vergroot het risicobewustzijn en helpt bestuurders om gevaarlijke situaties te vermijden of er effectief op te reageren.

4. Milieubewust rijden bevorderen

Het terugkommoment besteedt ook aandacht aan milieubewust rijden. Bestuurders leren hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verminderen door zuiniger om te gaan met brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Dit draagt bij aan een duurzamere mobiliteit.

5. Verbetering van rijvaardigheden

Het praktische gedeelte van het terugkommoment biedt bestuurders de kans om hun rijvaardigheden te verbeteren. Dit kan vooral nuttig zijn voor nieuwe bestuurders die nog niet veel ervaring op de weg hebben. Het helpt hen zelfverzekerder en capabeler te worden als automobilisten.

Het Belang van Tijdige Inschrijving

Zoals eerder vermeld, is het van cruciaal belang om u tijdig in te schrijven voor het terugkommoment en de opleiding binnen de aangegeven termijn te voltooien. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot problemen met uw rijbewijs en zelfs boetes. Daarom is het essentieel om de volgende stappen te volgen:

  • Controleer de datum van afgifte op uw rijbewijs en bereken de periode waarin u het terugkommoment moet volgen.
  • Houd uw post in de gaten voor de herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, maar vertrouw hier niet uitsluitend op.
  • Raadpleeg regelmatig uw Mijn Burgerprofiel om de termijn voor het verplichte terugkommoment te controleren en stel meldingen in om op de hoogte te blijven.
  • Kies een erkende instelling waar u de opleiding wilt volgen en schrijf u tijdig in.

Het opvolgen van deze stappen zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke vereisten en problemen met uw rijbewijs voorkomt.

Conclusie

Het terugkommoment voor rijbewijs B is een verplichte opleiding met tal van voordelen voor bestuurders in Vlaanderen. Het draagt bij aan een verhoging van de verkeersveiligheid, het bijwerken van kennis, het vergroten van risicobewustzijn, het bevorderen van milieubewust rijden en het verbeteren van rijvaardigheden. Door tijdig in te schrijven en deel te nemen aan deze opleiding, blijft u voldoen aan de wettelijke vereisten en draagt u bij aan een veiliger en bewuster verkeersklimaat in Vlaanderen.

Met het terugkommoment blijft u veilig op de weg en draagt u bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Vlaanderen. Schrijf u tijdig in en blijf een verantwoordelijke en bewuste bestuurder.