Elke belastingplichtige die geld besteedt aan een betere beveiliging van de woning, waarvan hij eigenaar of huurder is, kan een belastingvermindering genieten. Om de kwaliteit van de installatie te waarborgen en recht te hebben op de vermindering moeten de werken verplicht door een erkend aannemer uitgevoerd worden. 

Belastingverminderingvan30procent

Uw woning beveiligen tegen diefstal of brand kan minder kosten dan u denkt. De federale overheid beloont u voor diverse investeringen met een belastingvermindering. Dat voordeel is er ook voor beveiliging tegen brand.

U krijgt een belastingvermindering van 30 procent van de uitgaven die u werkelijk deed, met een maximum van 750 euro per woning. Een belastingvermindering betekent dat een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de door u verschuldigde belasting. U krijgt dat belastingvoordeel via de belastingaangifte die u elk jaar indient. Deze vermindering geldt voor uitgaven 2013 (aanslagjaar 2014)

Voorwaarde is wel dat het gebruikte materiaal aan een aantal wettelijke vereisten voldoet en geplaatst wordt door een geregistreerd aannemer.

Voorwelkeinvesteringen?

Niet alle investeringen in beveiliging zijn fiscaal aftrekbaar. Een koninklijk besluit bepaalt welke uitgaven recht geven op belastingvermindering:

  • het plaatsen van gepantserde deuren en alarmsystemen
  • de abonnementskosten voor de aansluiting op een alarmcentrale camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem
  • specifiek inbraakwerend glas
  • specifieke beveiligingssystemen tegen inbraak zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbeveiligingssystemen en kierstandhouders, die oorspronkelijk werden geïnstalleerd of later worden aangebracht op de gevelelementen, zoals deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken
  • motor met antiophefsysteem voor elektrische garagepoorten. Maar opgelet: dit systeem kan voor slechts 25 procent van de totale waarde van de motor in aanmerking genomen worden,in plaats van de gebruikelijke 50 procent.

Voorbeelden:

Mijnheer Janssens is alleenstaande en eigenaar van twee woningen.

Hij laat in 2012 beide woningen beveiligen tegen inbraak of brand (uitgaven die beantwoorden aan alle voorwaarden om de belastingvermindering te krijgen) en hij betaalt de uitgaven volledig in 2012.

Woning 1:
Levering en plaatsing van een camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem in de eerste woning voor 3.000 euro (btw inbe- grepen) ➝ berekening van de belastingvermindering: 3.000 euro x 50 % ( het percentage van de belastingvermindering) = 1.500 euro beperkt tot 730 euro

Woning 2:
Levering en plaatsing van polyvalente poederblussers van 6 kg, conform de reeks normen NBN EN 3 “Draagbare blustoestellen” in de tweede woning voor 300 euro (btw inbegrepen) ➝ berekening van de belastingvermindering: 300 euro x 50 % ( het percentage van de belastingvermindering?) = 150 euro

Totaal van de belastingvermindering: 
730 euro + 150 euro = 880 euro